Maak Werk Van Gezondheid

Maak Werk Van Gezondheid

Werken aan gezondheid loont! Het leidt tot minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Juist in tijden van vergrijzing en langer doorwerken is het belangrijk om te investeren in gezondheid. De film illustreert de urgentie voor gezondheidsbevordering op

Hijgerig Winstbejag In Kinderopvang

Hijgerig Winstbejag In Kinderopvang

Kinderopvang moet je niet overlaten aan de grillen van de vrije markt, schrijft Ewoud Poerink. Estro, de grootste kinderopvangorganisatie van Nederland, geldt als afschrikwekkend voorbeeld hoe winst boven zorg wordt gesteld. Lees meer:

Fiancial Tyranny:Defeating The Greatest Cover-Up Of All Time

Fiancial Tyranny:Defeating The Greatest Cover-Up Of All Time

If you start learning the truth about Financial Tyranny, you will naturally be branded as making “questionable remarks” that seem “mentally unstable” by people who are unaware of the things you are about to read. Given the

Beppe Grillo Fenomeen In Italiaanse Politiek

Beppe Grillo Fenomeen In Italiaanse Politiek

Gewezen accountant, komiek, maar nu vooral politicus: de Vijf Sterrenbeweging van Beppe Grillo trekt grote groepen ontevreden Italianen die vernieuwing van de politiek eisen. En met succes. Bij de verkiezingen in februari zou Grillo zomaar tussen 10